Ethanol production from lignocellulosic materials by encapsulated Saccharomyces cerevisiae
Poster (konferens), 2009

Författare

Päivi Ylitervo

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Hamidreza Barghi

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Programme Conference of the Swedish Energy Agency Programme: Ethanol from Cellulose

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08