Bioetanol från gran och havreskal via processen "High Gravity Multifeed"-samtidig försockring och jäsning
Forskningsprojekt, 2016 – 2019

Projektet syftar till att vidareutveckla en cellulosaetanolprocess för omvandling av lignocellulosa till biodrivmedel i höga koncentrationer. Projektets modellkoncept kan bidra till effektivisering av cellulosaetanolprocesser och kan fungera som modell för andra biokemiska omvandlingsprocesser. Råvaror som studeras är restprodukter från skogs- och jordbruk.

Deltagare

Carl Johan Franzén (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

David Nickel

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

RISE Research Institutes of Sweden

Göteborg, Sweden

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: 2015-007008
Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Energi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-10-03