The fermentation performance of nine strains of Saccharomyces cerevisiae in batch and fed-batch cultures in dilute-acid wood hydrolysate
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Tomas Brandberg

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Carl Johan Franzén

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap

Lena Gustafsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

J Biosci Bioeng

Vol. 98 122-125

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Mer information

Skapat

2017-10-08