Modeling the fluxes of reducing equivalents in microaerobic RQ-controlled continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae.
Paper i proceeding, 1998

Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Larsson C, Påhlman I-L, and Gustafsson L (eds.): BioThermoKinetics in the Post Genomic Era

383-387
91-630-7048-0 (ISBN)

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

ISBN

91-630-7048-0

Mer information

Skapat

2017-10-08