Continuous fermentation of wheat-supplemented lignocellulose hydrolysate with different types of cell retention
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Tomas Brandberg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Keikhosro Karimi

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Molekylär bioteknik

Biotech. Bioeng.

Vol. 98 1 80-90

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08