Physiological consequenses of high local cell density Saccharomyces cerevisiae cultures
Poster (konferens), 2012

Författare

Johan Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Science and Technology Day 2012, Dept Chemical and Biological Engineering, Chalmers, Gothenburg, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biologiska vetenskaper

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik