Physiological consequenses of high local cell density Saccharomyces cerevisiae cultures
Poster (konferens), 2012

Författare

Johan Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Science and Technology Day 2012, Dept Chemical and Biological Engineering, Chalmers, Gothenburg, Sweden

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biologiska vetenskaper

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06