A new method for studying microaerobic fermentation: II. An experimental investigation of xylose fermentation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 1994

Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Gunnar Lidén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Biotechnology and Bioengineering

Vol. 44 429-435

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08