Etanolprocess med hög torrsubstanshalt och flockbildande xylosfermenterande jäst
Forskningsprojekt, 2013 – 2015

Syftet med projektet är att vidareutveckla ett processkoncept, så kallad ”Multi-feed SSF” i Biorefinery Demo Plant. Konceptet har potential att öka produktiviteten och utbytet i cellulosabaserade etanolprocesser genom att förbättra förutsättningarna för processen att hantera högre torrsubstanshalter och därigenom bli mer effektiv.

Deltagare

Carl Johan Franzén (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P37353-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11