Etanolprocess med hög torrsubstanshalt och flockbildande xylosfermenterande jäst
Forskningsprojekt , 2013 – 2015

Syftet med projektet är att vidareutveckla ett processkoncept, så kallad ”Multi-feed SSF” i Biorefinery Demo Plant. Konceptet har potential att öka produktiviteten och utbytet i cellulosabaserade etanolprocesser genom att förbättra förutsättningarna för processen att hantera högre torrsubstanshalter och därigenom bli mer effektiv.

Deltagare

Carl Johan Franzén (kontakt)

Biträdande professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Finansiering

Energimyndigheten

Projekt-id: P37353-1
Finansierar Chalmers deltagande under 2013–2015

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2016-11-11