Growth and product formation in anaerobic and microaerobic continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae under carbon- and nitrogen limitation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Per Alsin

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik