Growth and product formation in anaerobic and microaerobic continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae under carbon- and nitrogen limitation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Per Alsin

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Thermo Chimica Acta

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13