Growth and product formation in anaerobic and microaerobic continuous cultures of Saccharomyces cerevisiae under carbon- and nitrogen limitation.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2000

Författare

Carl Johan Franzén

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Per Alsin

Claes Niklasson

Institutionen för kemisk reaktionsteknik

Thermo Chimica Acta

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13