Inhibitor tolerance by high local cell density Saccharomyces cerevisiae cultures
Poster (konferens), 2012

Författare

Johan Westman

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Mohammad Taherzadeh Esfahani

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

34th Symposium on Biotechnology for Fuels and Chemicals, April 30 - May 2, 2012, New Orleans, USA

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Biologiska vetenskaper

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-06