Conservation laws and identifiability of rate expressions in biochemical models
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2007

Författare

Milena Anguelova

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Gunnar Cedersund

Carl Johan Franzén

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Mikael Johansson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik

Bernt Wennberg

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

IET Systems Biology

Vol. 1 4 230-237

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Beräkningsmatematik

Mer information

Skapat

2017-10-07