Metabolic flux analysis of RQ-controlled microaerobic ethanol production by Saccharomyces cerevisiae
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Carl Johan Franzén

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Yeast

Vol. 20 117-132

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Annan industriell bioteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07