Carbon starvation can induce energy deprivation and a loss of fermentative capacity in Saccharomyces cerevisiae.
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2003

Författare

Elisabeth Thomsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Christer Larsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Annika Nilsson

Carl Johan Franzén

Chalmers, Institutionen för kemiteknik och miljövetenskap, Kemisk reaktionsteknik

Lena Gustafsson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Molekylär bioteknik

Applied and Environmental Microbiology

Vol. 69 3251-3257

Ämneskategorier

Mikrobiologi

Mer information

Skapat

2017-10-07