Seaweed production systems with high value applications (Sweaweed)
Research Project, 2015 – 2021

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla nya odlingsvarieteter och artspecifika metoder för odling och bearbetning av högvärdiga röd- (Porphyra) och grön- (Ulva) alger i Sverige, på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Algodling är den snabbast växande sektorn inom globalt vattenbruk, men är i stort sett outvecklad i Sverige trots stor naturlig potential. Algodling kringgår flera nackdelar associerade med landbaserad produktion av biomassa, t ex behov av gödningsmedel och bevattning, och konkurrerar inte heller om värdefull åkermark. Alger är mycket näringsrika och innehåller en mängd i stort sett outnyttjade biomolekyler, och bildar på så sätt en attraktiv biomassa för vidare raffinering till exv. livsmedelsingredienser, finkemikaler och bio-baserade material. Vi kommer att utvärdera algbiomassans sammansättning (delvis med metabolomik), innovativa metoder för att disintegrera cellstrukturer samt hållbar extraktion av molekyler med kända och nya potentialer i livsmedel, medicinska och tekniska tillämpningar. Odling av alger längs den svenska kusten och en tekniskt optimerad fraktionering av skördad biomassa möjliggör en inhemsk produktion av potenta biomolekyler och banar också väg för nya industriella processer baserade på en förnyelsebar naturresurs. Den tvärvetenskapliga forskargruppen bakom detta initiativ har etablerats under de senaste åren och har redan tagit en ledande roll i utvecklingen av algodling som nya biologiska produktionssystem i Sverige.

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Chalmers, Life Sciences, Food and Nutrition Science

Eva Albers

Chalmers, Life Sciences, Industrial Biotechnology

Joakim Olsson

Chalmers, Life Sciences, Industrial Biotechnology

Collaborations

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

University of Gothenburg

Gothenburg, Sweden

Funding

Swedish Foundation for Strategic Research (SSF)

Project ID: RBP14-0045
Funding Chalmers participation during 2021

Swedish Foundation for Strategic Research (SSF)

Project ID: RBP14-0045
Funding Chalmers participation during 2015–2019

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Health Engineering

Areas of Advance

Life Science Engineering (2010-2018)

Areas of Advance

Publications

More information

Latest update

2022-04-07