Produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar (Sweaweed)
Forskningsprojekt, 2015 – 2021

Huvudsyftet med detta projekt är att utveckla nya odlingsvarieteter och artspecifika metoder för odling och bearbetning av högvärdiga röd- (Porphyra) och grön- (Ulva) alger i Sverige, på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Algodling är den snabbast växande sektorn inom globalt vattenbruk, men är i stort sett outvecklad i Sverige trots stor naturlig potential. Algodling kringgår flera nackdelar associerade med landbaserad produktion av biomassa, t ex behov av gödningsmedel och bevattning, och konkurrerar inte heller om värdefull åkermark. Alger är mycket näringsrika och innehåller en mängd i stort sett outnyttjade biomolekyler, och bildar på så sätt en attraktiv biomassa för vidare raffinering till exv. livsmedelsingredienser, finkemikaler och bio-baserade material. Vi kommer att utvärdera algbiomassans sammansättning (delvis med metabolomik), innovativa metoder för att disintegrera cellstrukturer samt hållbar extraktion av molekyler med kända och nya potentialer i livsmedel, medicinska och tekniska tillämpningar. Odling av alger längs den svenska kusten och en tekniskt optimerad fraktionering av skördad biomassa möjliggör en inhemsk produktion av potenta biomolekyler och banar också väg för nya industriella processer baserade på en förnyelsebar naturresurs. Den tvärvetenskapliga forskargruppen bakom detta initiativ har etablerats under de senaste åren och har redan tagit en ledande roll i utvecklingen av algodling som nya biologiska produktionssystem i Sverige.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Eva Albers

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Joakim Olsson

Chalmers, Life sciences, Industriell bioteknik

Samarbetspartners

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Stockholm, Sweden

Finansiering

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: RBP14-0045
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

Projekt-id: RBP14-0045
Finansierar Chalmers deltagande under 2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Hälsa och teknik

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Projektets webbplats

https://sweaweed.gu.se/svenska

Senast uppdaterat

2022-04-07