Joakim Olsson

Doktorand vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Joakim Olsson är är doktorand på avdelningen för Industriell Bioteknik. Hans forskning inriktar sig på att bevara och ta fram värdefulla substanser ur makroalger. Det innefattar undersökningar av olika arters sammansättning, eventuella användningsområden (bränsle och kemikalier) och konserveringstekniker (ensilering och torkning), som kommer att vara nödvändiga för en framtida tångindustri. I sitt arbete använder han tekniker inom analytisk kemi, mikrobiologi och biokemi.

Källa: chalmers.se

Visar 10 publikationer

2018

Cellular content of the green seaweed Ulva intestinalis along the salinity gradient of the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Poster (konferens)
2018

Cellular content of the green seaweed Ulva intestinalis along the salinity gradient of the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Poster (konferens)
2018

Composition and processing of Ulva intestinalis from 8 different sites along the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2017

Seaweeds for biorefinery on the Swedish west coast

Joakim Olsson, Gunilla B. Toth, Eva Albers
Poster (konferens)
2017

Composition and processing of Ulva intestinalis from 8 different sites along the Swedish coast

Joakim Olsson, Sofia Raikova, Joshua Mayers et al
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

Ensiling of Saccharina latissima and Laminaria digitata with organic acid additives

Joakim Olsson, Eric Malmhäll-Bah, Eva Albers
Nordic Seaweed Conference, 12-13 October, Grenå
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2016

Biochemical composition of red, green and brown seaweeds common at the Swedish west coast

Joakim Olsson, Gunilla B. Toth, Eva Albers
International Seaweed Symposium, 19-24 June, Copenhagen
Poster (konferens)
2015

Mannitol-metabolising yeasts for conversion of algal biomass

Niccolo Tosetto, Johan Westman, Sylvia Klaubauf et al
32nd International Specialized Symposium on Yeasts, 13-17 September, Perugia, Italy
Poster (konferens)
2014

Bioprospecting for novel laminarases in marine microorganisms

Joakim Olsson, Eva Albers, Jenny Veide Vilg et al
Life Science Engineering Area of Advance meeting, May 5, Göteborg
Poster (konferens)
2014

Extraction and hydrolysis of algal laminarin for ethanol fermentation

George E Anasontzis, Joakim Olsson, Eva Albers et al
4th Nordic Seaweed Conference, October 8-9, Grenaa, Denmark
Poster (konferens)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 2 forskningsprojekt

2015–2019

Produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar

Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Eva Albers Industriell bioteknik
Joakim Olsson Industriell bioteknik
Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF)

2013–2017

Makroalger för ett biobaserat samhälle - odling, bioraffinering och energiutvinning (SEAFARM)

Eva Albers Industriell Bioteknik
Jenny Veide Vilg Industriell Bioteknik
Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Joakim Olsson Industriell bioteknik
Formas

Det kan finnas fler projekt där Joakim Olsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.