Extraction and hydrolysis of algal laminarin for ethanol fermentation
Poster (konferens), 2014

Författare

George E Anasontzis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Joakim Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

4th Nordic Seaweed Conference, October 8-9, Grenaa, Denmark

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mikrobiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07