Bioprospecting for novel laminarases in marine microorganisms
Poster (konferens), 2014

Författare

Joakim Olsson

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Eva Albers

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Jenny Veide Vilg

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

George E Anasontzis

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Industriell Bioteknik

Life Science Engineering Area of Advance meeting, May 5, Göteborg

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Industriell bioteknik

Mikrobiologi

Styrkeområden

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07