Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja - innovativa steg mot ett proteinskifte (CirkAlg)
Forskningsprojekt , 2018 – 2023

I projektet CirkAlg utforskas möjligheterna att skapa en ny cirkulär blå näring i Sverige. Målet är att utveckla processer som via industriell symbios kan generera en ny svensk marin proteinkälla på ett resurseffektivt sätt.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Mehdi Abdollahi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Bita Forghani Targhi

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Nathalie Scheers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

João Pedro Trigo

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Bua Shellfish AB

Bua, Sweden

Gastroba Utvecklings AB/VegMe

Lindesberg, Sweden

Göteborgs universitet

Gothenburg, Sweden

Högskolan i Kristianstad

Kristianstad, Sweden

Livsmedelsverket

Uppsala, Sweden

Nordic SeaFarm AB

Göteborg, Sweden

Oatly AB

Malmö, Sweden

Sweden Pelagic AB

Ellös, Sweden

Finansiering

Formas

Projekt-id: 2018-01839
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-23