Mehdi Abdollahi

Forskare vid Livsmedelsvetenskap

Mehdi är forskare på avdelningen för livsmedelsvetenskap med fokus på kemi, funktionalitet och produktformuleringsegenskaper hos marina proteiner. Hans mål är att tillhandahålla innovationer som möjliggör ett holistiskt och hållbart utnyttjande av våra begränsade marina livsmedelsresurser, exv. genom extraktion av proteiner från sjömatsbiprodukter. Mehdi utvecklar också strategier för att applicera nya typer av marina ingredienser i livsmedelsprodukter för att ge dem struktur och funktion. Han fokuserar också på utvecklingen av bioplaster och biologiskt nedbrytbara filmer från livsmedelsavfall med hjälp av nanoteknik och naturliga bioaktiva föreningar. Det huvudsakliga användningsområdet här är livsmedelsförpackningar.

Källa: chalmers.se
Image of Mehdi Abdollahi

Visar 31 publikationer

2021

Impact of pH-shift processing combined with ultrasonication on structural and functional properties of proteins isolated from rainbow trout by-products

Samaneh Pezeshk, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini et al
Food Hydrocolloids. Vol. 118
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Influence of preservation methods on biochemical composition and downstream processing of cultivated Saccharina latissima biomass

Eva Albers, Eric Malmhäll Bah, Joakim Olsson et al
Algal Research. Vol. 55
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Stability of astaxanthin during food processing and methods of preservation

Reza Tahergorabi, Kelvin Adrah, Mehdi Abdollahi
Global Perspectives on Astaxanthin From Industrial Production to Food, Health, and Pharmaceutical Applications, p. 539-556
Kapitel i bok
2021

Impact of Processing Technology on Macro- and Micronutrient Profile of Protein-Enriched Products from Fish Backbones

Mehdi Abdollahi, Haizhou Wu, Ingrid Undeland
Foods. Vol. 10 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2021

Marine Bioactives

Reza Tahergorabi, Mehdi Abdollahi
Food Bioactives and Health
Kapitel i bok
2021

Seaweed Proteins as a Source of Bioactive Peptides

Mehdi Albofetileh, Ali Hamzeh, Mehdi Abdollahi
Current Pharmaceutical Design. Vol. 27 (11), p. 1342 -1352
Reviewartikel
2020

Minimizing lipid oxidation during pH-shift processing of fish by-products by cross-processing with lingonberry press cake, shrimp shells or brown seaweed

Mehdi Abdollahi, Ellen Olofsson, Jingnan Zhang et al
Food Chemistry. Vol. 327
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2020

A novel cold biorefinery approach for isolation of high quality fish oil in parallel with gel-forming proteins

Mehdi Abdollahi, Ingrid Undeland
Food Chemistry. Vol. 332
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Physicochemical and gel-forming properties of protein isolated from salmon, cod and herring by-products using the pH-shift method

Mehdi Abdollahi, Ingrid Undeland
LWT - Food Science and Technology. Vol. 101, p. 678-684
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effect of microbial transglutaminase and setting condition on gel properties of blend fish protein isolate recovered by alkaline solubilisation/isoelectric precipitation

Mehdi Abdollahi, Masoud Rezaei, Ali Jafarpour et al
International Journal of Food Science and Technology. Vol. 54 (3), p. 762-770
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Carboxymethyl cellulose-agar biocomposite film activated with summer savory essential oil as an antimicrobial agent

Mehdi Abdollahi, Sorush Damirchi, Masoud Shafafi et al
International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 126, p. 561-568
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2019

Effect of stabilization method and freeze/thaw-aided precipitation on structural and functional properties of proteins recovered from brown seaweed (Saccharina latissima)

Mehdi Abdollahi, John Axelsson, Nils-Gunnar Carlsson et al
Food Hydrocolloids. Vol. 96, p. 140-150
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Sequential extraction of gel-forming proteins, collagen and collagen hydrolysate from gutted silver carp (Hypophthalmichthys molitrix), a biorefinery approach

Mehdi Abdollahi, Masoud Rezaei, Jafarpour Ali et al
Food Chemistry. Vol. 242, p. 568-578
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Structural, functional and sensorial properties of protein isolate produced from salmon, cod and herring by-product

Mehdi Abdollahi, Ingrid Undeland
Food and Bioprocess Technology. Vol. 11 (9), p. 1733-1749
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

Morphological, physico‐mechanical, and antimicrobial properties of sodium alginate‐montmorillonite nanocomposite films incorporated with marjoram essential oil

Mehdi Albofetileh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini et al
Journal of Food Processing and Preservation. Vol. 42 (5)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Effect of gelatin/agar bilayer film incorporated with TiO2 nanoparticles as a UV absorbent on fish oil photooxidation

Akbar Vejdan, Seyed Mahdi Ojagh, Mehdi Abdollahi
International Journal of Food Science and Technology. Vol. 52 (8), p. 1862-1868
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effect of TiO2 nanoparticles on the physico-mechanical and ultraviolet light barrier properties of fish gelatin/agar bilayer film

Akbar Vejdan, Seyed Mahdi Ojagh, Afshin Adeli et al
LWT - Food Science and Technology. Vol. 71, p. 88-95
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Effect of whey Protein Concentrate Coating Cinamon Oil on Quality and Shelf Life of Refrigerated Beluga Sturegeon (Huso huso)

Somayeh Bahram, Masoud Rezaei, Mehdi Soltani et al
Journal of Food Processing and Preservation. Vol. 39 (6), p. 743-749
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Efficacy of activated alginate-based nanocomposite films to control Listeria monocytogenes and spoilage flora in rainbow trout slice

Mehdi Albofetileh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini et al
Journal of Food Science and Technology. Vol. 53 (1), p. 521-530
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Tuning the pH-shift protein-isolation method for maximum hemoglobin-removal from blood rich fish muscle

Mehdi Abdollahi, Sofia Marmon, Manat Chaijan et al
Food Chemistry. Vol. 212, p. 213-224
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Influence of chitosan/clay functional bionanocomposite activated with rosemary essential oil on the shelf life of fresh silver carp

Mehdi Abdollahi, Masoud Rezaei, Ali Farzi
International Journal of Food Science and Technology. Vol. 49 (3), p. 811-818
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Whey Protein Concentrate Edible Film Activated with Cinnamon Essential Oil

Somayeh Bahram, Masoud Rezaei, Mehdi Soltani et al
Journal of Food Processing and Preservation. Vol. 38 (3), p. 1251-1258
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Effect of Nanoclay and Cross‐Linking Degree on the Properties of Alginate‐Based Nanocomposite Film

Mehdi Albofetileh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini et al
Journal of Food Processing and Preservation. Vol. 38 (4), p. 1628-1631
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Antimicrobial activity of alginate/clay nanocomposite films enriched with essential oils against three common foodborne pathogens

Mehdi Albofetileh, Masoud Rezaei, Hedayat Hosseini et al
Food Control. Vol. 36 (1), p. 1-7
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Comparing physico-mechanical and thermal properties of alginate nanocomposite films reinforced with organic and/or inorganic nanofillers

Mehdi Abdollahi
Food Hydrocolloids. Vol. 32 (2), p. 416-424
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Effect of montmorillonite clay and biopolymer concentration on the physical and mechanical properties of alginate nanocomposite films

Mehdi Albofetileh, Masoud Rezaei, Hedayad Hosseini et al
Journal of Food Engineering. Vol. 117 (1), p. 26-33
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Reducing water sensitivity of alginate bio-nanocomposite film using cellulose nanoparticles

Mehdi Abdollahi, Mehdi Albofetileh, Rabi Behrooz et al
International Journal of Biological Macromolecules. Vol. 54, p. 166-173
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Improvement of active chitosan film properties with rosemary essential oil for food packaging

Mehdi Abdollahi, Masoud Rezaei, Ali Farzi
International Journal of Food Science and Technology. Vol. 47 (4), p. 847-853
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

A novel active bionanocomposite film incorporating rosemary essential oil and nanoclay into chitosan

Mehdi Abdollahi, Mashoud Rezaei, Ali Farzi
Journal of Food Engineering. Vol. 111 (2), p. 143-150
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ladda ner publikationslistor

Du kan ladda ner denna lista till din dator.

Filtrera och ladda ner publikationslista

Som inloggad användare hittar du ytterligare funktioner i MyResearch.

Du kan även exportera direkt till Zotero eller Mendeley genom webbläsarplugins. Dessa hittar du här:

Zotero Connector
Mendeley Web Importer

Visar 9 forskningsprojekt

2021–2021

Ärtproteinisolat för användning i växtbaserade köttanalog

Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Mursalin Sajib Livsmedelsvetenskap
Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
Folksams forskningsstiftelse

2020–2023

Kommersiell utvinning av kollagen och kitin från underutnyttjade marina arter (BlueCC)

Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
Nathalie Scheers Livsmedelsvetenskap
Formas
Europeiska kommissionen (EU)

2019–2023

Optimal utilization of seafood side-streams through the design of new holistic process lines (WASEABI)

Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Europeiska kommissionen (EU)

2018–2021

Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja - innovativa steg mot ett proteinskifte (CirkAlg)

Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
Nathalie Scheers Livsmedelsvetenskap
João Pedro Trigo Livsmedelsvetenskap
Bita Forghani Targhi Livsmedelsvetenskap
Formas

2018–2020

Värdehöjande beredning av krabbtaska - en idag underutnyttjad resurs

Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
Jordbruksverket

2018–2020

Förädling av ryggben från sill till högvärdig livsmedelsingrediens

Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
Jordbruksverket
Västfem AB

2017–2019

Uppskalning av värdetillsatsen av havsråvaror med hjälp av pH-skiftprocessen

Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
VINNOVA

2016–2021

Mot en ny generation hållbara sjömatsprodukter - en cross-process-approach (CROSS)

Ingrid Undeland Livsmedelsvetenskap
Marie Alminger Livsmedelsvetenskap
Anna Ström Tillämpad kemi
Mehdi Abdollahi Livsmedelsvetenskap
Romain Bordes Tillämpad kemi
Jingnan Zhang Livsmedelsvetenskap
Formas

Det kan finnas fler projekt där Mehdi Abdollahi medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.