Blå bioraffinering: en holistisk lösning för att öka resurseffektiviteten inom sjömatsindustrin (BlueBio)
Forskningsprojekt , 2021 – 2024

Global produktion av sjömat är förknippat med en mycket låg resurseffektivitet då upp till 70% av de landade fisk/skaldjursråvarorna lämnar livsmedelskedjan som biprodukter vilka går till foder eller avfall. Sveriges hantering av de akvatiska råvarorna ligger t.o.m. under det globala genomsnittet och endast 17% (!) av den landade akvatiska biomassan hamnar på våra tallrikar! Detta projekt samlar forskare, behovsägare och teknikleverantörer för att utveckla ett blått bioraffinaderi vilket möjliggör konvertering av nämnda biprodukter och små pelagiker till multipla ingredienser såsom proteinisolat, fiskolja, marint kollagen och kitin, varmed biomassan stannar i livsmedelskedjan, som också ökar sin resurseffektivitet och sitt värde. I tre arbetspaket kommer forskare från Chalmers ihop med Leröy Seafood Smögen, Sweden
Pelagic (SP) och Bua Shellfish (BS) att: (i) samla världsledande teknikleverantörer och därmed den senaste processutrustningen för att bygga upp en blå bioraffinaderiplattform, (ii) demonstrera effektiviteten hos bioraffinaderiet, dess teknikbehov och dess specifika processinställningar för olika fisk-/skaldjurs-biprodukter och (iii), undersöka den ekonomiska bärkraftigheten samt konsumenters acceptans för produkter utvecklade från de nya blå ingredienserna. Leröy, SP och BS kommer sedan använda projektresultaten för att implementera nya processer in house för att värdehöja sina egna biprodukter. Forskare på Chalmers kommer också kommunicera generella resultat utanför konsortiet.

Deltagare

Mehdi Abdollahi (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Ingrid Undeland

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2021-03724
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Produktion

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-10