Blue Value - värdehöjande processer för marina biprodukter
Forskningsprojekt , 2019 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Mehdi Abdollahi

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Bita Forghani Targhi

Gästforskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Haizhou Wu

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Innovatum

Trollhättan, Sweden

Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Fiskebäckskil, Sweden

Finansiering

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN2019-00345
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-10