Blue Value - värdehöjande processer för marina biprodukter
Forskningsprojekt, 2019 – 2023

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Mehdi Abdollahi

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Bita Forghani Targhi

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Haizhou Wu

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Samarbetspartners

Innovatum

Trollhättan, Sweden

Kristineberg Center för marin forskning och innovation.

Fiskebäckskil, Sweden

Finansiering

Chalmers

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: RUN2019-00345
Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Bio-based Industries Joint Undertaking (BBI JU)

Finansierar Chalmers deltagande under 2019–2023

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-01-10