Värdehöjande beredning av krabbtaska - en idag underutnyttjad resurs
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Jordbruksverket

Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Mer information

Senast uppdaterat

2019-04-11