Mot en ny generation hållbara sjömatsprodukter - en cross-process-approach (CROSS)
Forskningsprojekt , 2016 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Mehdi Abdollahi

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Marie Alminger

Viceprefekt vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Romain Bordes

Forskare vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Anna Ström

Biträdande professor vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Tillämpad kemi

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22