Mot en ny generation hållbara sjömatsprodukter - en cross-process-approach (CROSS)
Forskningsprojekt , 2016 – 2021

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Finansierar Chalmers deltagande under 2016–2021

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2017-02-05