Förädling av ryggben från sill till högvärdig livsmedelsingrediens
Forskningsprojekt , 2018 – 2020

Utvärdering av tekniker, hållbarhet, funktionalitet och näringsvärde

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Mehdi Abdollahi

Forskare vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Jordbruksverket

Projekt-id: 2017-4683
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Västfem AB

Projekt-id: Förädling-stöd
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22