Förädling av ryggben från sill till högvärdig livsmedelsingrediens
Forskningsprojekt, 2018 – 2020

Utvärdering av tekniker, hållbarhet, funktionalitet och näringsvärde

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Mehdi Abdollahi

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Västfem AB

Projekt-id: Förädling-stöd
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Jordbruksverket

Projekt-id: 2017-4683
Finansierar Chalmers deltagande under 2018–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2019-11-22