Nya Värdekedjor från Sill och Skarpsill till Livsmedel -En hållbar väg till nya arbetstillfällen i kustregionen
Forskningsprojekt, 2021 – 2024

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

John Axelsson

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Rikard Fristedt

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Länsstyrelsen i Västra Götalands län

Projekt-id: 2021-3237
Finansierar Chalmers deltagande under 2021–2024

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-08