John Axelsson

Visar 1 publikationer

2019

Effect of stabilization method and freeze/thaw-aided precipitation on structural and functional properties of proteins recovered from brown seaweed (Saccharina latissima)

Mehdi Abdollahi, John Axelsson, Nils-Gunnar Carlsson et al
Food Hydrocolloids. Vol. 96, p. 140-150
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där John Axelsson medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.