In vitro digestibility and Caco-2 cell bioavailability of sea lettuce (Ulva fenestrata) proteins extracted using pH-shift processing
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2021

Seaweed is a promising sustainable source of vegan protein as its farming does not require arable land, pesticides/insecticides, nor freshwater supply. However, to be explored as a novel protein source the content and nutritional quality of protein in seaweed need to be improved. We assessed the influence of pH-shift processing on protein degree of hydrolysis (%DH), protein/peptide size distribution, accessibility, and cell bioavailability of Ulva fenestrata proteins after in vitro gastrointestinal digestion. pH-shift processing of Ulva, which concentrated its proteins 3.5-times, significantly improved the %DH from 27.7±2.6% to 35.7±2.1% and the amino acid accessibility from 56.9±4.1% to 72.7±0.6%. Due to the higher amino acid accessibility, the amount of most amino acids transported across the cell monolayers was higher in the protein extracts. Regarding bioavailability, both Ulva and protein extracts were as bioavailable as casein. The protein/peptide molecular size distribution after digestion did not disclose a clear association with bioavailability.

Seaweed

Phenolic content

Protein isolation

Protein size distribution

Simulated gastrointestinal digestion

Caco-2 cells

Författare

João Pedro Trigo

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Niklas Engström

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Sophie Steinhagen

Göteborgs universitet

Louise Juul

Aarhus Universitet

Hanna Harrysson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Gunilla B. Toth

Göteborgs universitet

Henrik Pavia

Göteborgs universitet

Nathalie Scheers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Ingrid Undeland

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Food Chemistry

0308-8146 (ISSN) 1873-7072 (eISSN)

Vol. 356 129683

Makroalger som bärare av näringsämnen i en cirkulär livsmedelskedja - innovativa steg mot ett proteinskifte (CirkAlg)

Formas (2018-01839), 2018-12-01 -- 2021-11-30.

Produktionssystem för alger med högvärdiga tillämpningar (Sweaweed)

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) (RBP14-0045), 2015-01-01 -- 2019-12-31.

Stiftelsen för Strategisk forskning (SSF) (RBP14-0045), 2021-01-01 -- 2021-12-31.

Ämneskategorier

Biokemi och molekylärbiologi

Biofysik

Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi (inklusive stamcellsbiologi), molekylärbiologi, mikrobiologi, biokemi eller biofarmaci)

Styrkeområden

Hälsa och teknik

DOI

10.1016/j.foodchem.2021.129683

PubMed

33845254

Mer information

Senast uppdaterat

2021-04-28