Niklas Engström

Doktor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Celiaki, eller glutenintolerans, är en autoimmun sjukdom som bl.a. kan leda till en kronisk inflammation i tunntarmen efter intag av glutenprotein från vete, eller liknande proteiner i korn och råg. Det uppskattas att ungefär 1% är glutenintoleranta. I dagsläget är enda behandlingen att undvika gluten helt, vilket kan vara svårt då gluten är så vanligt förekommande. Glutenfria produkter är ofta dyrare, svårare att få tag i och har sämre kvalitet. Ett avgörande steg i sjukdomsutvecklingen är att delar av glutenproteinerna deamideras av ett kroppseget enzym, vävnadstransglutaminas. Individer som är genetiskt predisponerade för celiaki uttrycker ett speciellt ytprotein (HLA DQ8 el. DQ2) på antigenpresenterande celler tillhörande immunförsvaret. Denna ytmolekyl binder deamiderade glutenpeptider och ger upphov till en inflammatorisk respons i tarmslemhinnan med antikroppsbildning som följd. Mitt doktorandprojekt har som mål att göra glutenproteinerna säkra genom att kemiskt modifiera dem så att bindningsställena för vävnadstransglutaminas blockeras.​

Källa: chalmers.se

Visar 6 publikationer

2018

Iron Supplements Containing Lactobacillus plantarum 299v Increase Ferric Iron and Up-regulate the Ferric Reductase DCYTB in Human Caco-2/HT29 MTX Co-Cultures

Ann-Sofie Sandberg, Gunilla Önning, Niklas Engström et al
Nutrients. Vol. 10 (Issue 12)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Towards Celiac-safe foods: Decreasing the affinity of transglutaminase 2 for gliadin by addition of ascorbyl palmitate and ZnCl2 as detoxifiers

Niklas Engström, Patricia Saenz-Mendez, Johan Scheers et al
Scientific Reports. Vol. 7 (77)
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Sourdough fermentation of wheat flour does not prevent the interaction of transglutaminase 2 with α2-gliadin or gluten.

Niklas Engström, Ann-Sofie Sandberg, Nathalie Scheers
Nutrients. Vol. 7 (4), p. 2134 - 2144
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2012

Cellular response in fresh water microalgae to polluting compounds of flue gas when used as carbon source

Eva Albers, Susanne Ekendahl, Mathias Bark et al
15th Workshop of International Study Group for Systems Biology (ISGSB), September 25-28, Ameland, The Netherlands
Poster (konferens)
2012

Influence of flue gas mimicking effluents of paper mills on growth and cellular composition of fresh water species of microalgae

Eva Albers, Susanne Ekendahl, Mathias Bark et al
9th European Workshop on Biotechnology of Microalgae, 4-5 June, Nuthetal, Germany
Poster (konferens)

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Det finns inga projekt att visa.
Det kan finnas fler projekt där Niklas Engström medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.