Säker berikning av livsmedel: Sambandet mellan järntillskott och colon cancer - Beror det på järnets oxidationstillstånd?
Forskningsprojekt, 2015 – 2019

Säker berikning av livsmedel: Sambandet mellan järntillskott och colon cancer -Beror det på järnets oxidationstillstånd? Järnbrist och medföljande blodbrist är ett allvarligt tillstånd som kan ge upphov till symptom som trötthet, depression, minnes- och utvecklingsstörningar. Mildare former av järnbrist är relativt vanliga och man berikar därför vissa livsmedelsgrupper med järn för att förebygga järnbrist. Man rekommenderar dessutom känsliga grupper att ta järn som kosttillskott i preventivt syfte eller som behandling av järnbrist. Det har dessvärre visats sig i djurstudier att vanliga järntillskott dramatiskt ökar förekomsten av cancer i tjocktarmen. Dessa studier har gjorts med lösliga former av järn (järnkelat). Dessa järnkelat blir allt vanligare vid berikning av livsmedel och för behandling inom sjukvården. Detta projekt syftar till att utvärdera om järntillskott också stimulerar cancerutveckling i mänskliga tjocktarmceller. Vi skall studera de vanligt förekommande järntillskotten, nanopartikulärt järn och ett naturligt koncentrat av mjölksyrafermenterade grönsaker. Hypotesen är att det är formen av järn som är av betydelse för cancerutveckling och vi behöver därför ta reda på vilken form av järn som ökar/minskar risken för tjocktarmscancer. Med rätt kunskap kan vi lyfta fram de ofarliga järntillskotten och minska användandet av de cancerframkallande alternativen. Projektet kommer delvis att utföras i Cambridge, Storbritannien, vid the Medical Research Council -Human Nutrition Research i en forskargrupp som är i fronten när det gäller järnforskning. Vi skall följa tillväxten och uttrycket av cancerassocierade gener i humana tjocktarmscancerceller som behandlats med järntillskott för att avgöra om formen av järn påverkar cancerutveckling. Järntillskotten skall också karakteriseras med avseende på järnets oxidationstillstånd och biotillgänglighet. Om projektet är framgångsrikt skall en humanstudie planeras. Förhoppningen är att detta är ett första steg till cancersäkra järntillskott.

Deltagare

Nathalie Scheers (kontakt)

Chalmers, Life sciences, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Formas

Projekt-id: 222-2014-417
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2019

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Styrkeområden

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2018-04-30