Exploring Shellfish By-Products as sources of BlueBioactivities (BLUESHELL)
Forskningsprojekt , 2017 – 2020

Beskrivning saknas.

Deltagare

Ingrid Undeland (kontakt)

Professor vid Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Finansiering

Västra Götalandsregionen

Projekt-id: 2017-00164
Finansierar Chalmers deltagande under 2017–2020

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2017-05-24