Seaweed as a vehicle for nutrients in a circular food chain - innovative steps to accomplish a protein shift (CirkAlg)
Research Project , 2018 – 2021

I projektet CirkAlg utforskas möjligheterna att skapa en ny cirkulär blå näring i Sverige. Målet är att utveckla processer som via industriell symbios kan generera en ny svensk marin proteinkälla på ett resurseffektivt sätt.

Projektet utförs i samverkan mellan flera universitet, företag och en myndighet och syftar till att utveckla tekniker för att i två steg höja proteinhalten i makroalger (dvs tång), och i ingredienser gjorda av dessa. I första steget odlas algerna i näringsrika industriella utflöden och i andra steget utvecklas skalbara processer för att koncentrera proteinet i de odlade algerna. Andra viktiga delar i projektet är att analysera och optimera smaklighet, näringsvärde och säkerhet hos de utvecklade proteiningredienserna och i produkter innehållande dessa.

Participants

Ingrid Undeland (contact)

Professor vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Mehdi Abdollahi

Forskare vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Nathalie Scheers

Docent vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

João Pedro Trigo

vid Chalmers, Biology and Biological Engineering, Food and Nutrition Science

Funding

Formas

Funding Chalmers participation during 2018–2021

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-06-18