Cellular content of the green seaweed Ulva intestinalis along the salinity gradient of the Swedish coast
Poster (konferens), 2018

Författare

Joakim Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Sofia Raikova

University of Bath

Joshua Mayers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Christopher J Chuck

University of Bath

Göran M. Nylund

Göteborgs universitet

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

16th Workshop of International Study Group for Systems Biology (ISGSB)
Tromsö, Norway,

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Biokemikalier

Biokemi och molekylärbiologi

Annan biologi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-08