THE LARGE-SCALE CULTIVATION POTENTIAL OF ULVA FENESTRATA: A CASE STUDY FROM A SCANDINAVIAN OFF-SHORE SEAFARM
Övrigt konferensbidrag, 2021

Aquaculture

Ulva

protein

Författare

Sophie Steinhagen

Göteborgs universitet

Swantje Enge

Göteborgs universitet

Niklas Wahlstrom

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Joakim Olsson

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Goran Nylund

Göteborgs universitet

Gunnar Cervin

Göteborgs universitet

Eva Albers

Chalmers, Biologi och bioteknik, Industriell bioteknik

Ulrica Edlund

Kungliga Tekniska Högskolan (KTH)

Ingrid Undeland

Chalmers, Biologi och bioteknik, Livsmedelsvetenskap

Henrik Pavia

Göteborgs universitet

Gunilla Toth

Göteborgs universitet

Phycologia

0031-8884 (ISSN)

Vol. 60 17-17

Ämneskategorier

Ekologi

Mer information

Senast uppdaterat

2021-09-09