Resenärskampen

I Resenärskampen uppmuntras allmänheten att bidra med nya idéer och innovationer. Syftet med tävlingen är att hitta genomförbara lösningar som kan användas i Västra Götalandsregionens och Västtrafiks verksamhet. Resenärerna blir själva en aktiv part i att utveckla dagens och framtidens kollektivtrafik.

Participants

Anna Dubois (contact)

Professor at Technology Management and Economics, Industrial Marketing

Funding

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet

Funding years 2011–2012

More information

Project Web Page

http://resenarskampen.se/

Latest update

2015-10-05