Resenärskampen
Research Project , 2011 – 2012

I Resenärskampen uppmuntras allmänheten att bidra med nya idéer och innovationer. Syftet med tävlingen är att hitta genomförbara lösningar som kan användas i Västra Götalandsregionens och Västtrafiks verksamhet. Resenärerna blir själva en aktiv part i att utveckla dagens och framtidens kollektivtrafik.

Participants

Anna Dubois (contact)

Full Professor at Industrial Marketing

Funding

Region Västra Götaland

Funding Chalmers participation during 2011–2012

More information

Project Web Page

http://resenarskampen.se/

Latest update

2020-03-16