Resenärskampen
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

I Resenärskampen uppmuntras allmänheten att bidra med nya idéer och innovationer. Syftet med tävlingen är att hitta genomförbara lösningar som kan användas i Västra Götalandsregionens och Västtrafiks verksamhet. Resenärerna blir själva en aktiv part i att utveckla dagens och framtidens kollektivtrafik.

Deltagare

Anna Dubois (kontakt)

Professor vid Industriell marknadsföring

Finansiering

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012

Mer information

Projektets webbplats

http://resenarskampen.se/

Senast uppdaterat

2015-10-05