Resenärskampen
Forskningsprojekt , 2011 – 2012

I Resenärskampen uppmuntras allmänheten att bidra med nya idéer och innovationer. Syftet med tävlingen är att hitta genomförbara lösningar som kan användas i Västra Götalandsregionens och Västtrafiks verksamhet. Resenärerna blir själva en aktiv part i att utveckla dagens och framtidens kollektivtrafik.

Deltagare

Anna Dubois (kontakt)

Professor vid Industriell marknadsföring

Finansiering

Västra Götalandsregionen, Regionutvecklingssekretariatet

Finansierar Chalmers deltagande under 2011–2012 med 300 000,00 SEK

Mer information

Projektets webbplats

http://resenarskampen.se/

Senast uppdaterat

2015-10-05