Kooperativa körning vid trafikkorsningar
Research Project, 2015 – 2016

Det övergripande målet med projektet är att experimentellt validera samordnings algoritmer för autonoma fordon på trafikkorsningar. De samordnings algoritmer som behandlas i det här projektet är generella och kan utökas till en mängd olika coooperative drivande tillämpningar där autonoma fordon som, till exempel, rondeller, samgående körfält på motorvägar, automatiserade parkeringssystem. Vår forskning kan potentiellt påverka säkerheten och effektiviteten av intelligenta transportsystem.

Participants

Paolo Falcone (contact)

Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-03075
Funding Chalmers participation during 2015–2016

Publications

More information

Latest update

2020-04-22