Kooperativa körning vid trafikkorsningar
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Det övergripande målet med projektet är att experimentellt validera samordnings algoritmer för autonoma fordon på trafikkorsningar. De samordnings algoritmer som behandlas i det här projektet är generella och kan utökas till en mängd olika coooperative drivande tillämpningar där autonoma fordon som, till exempel, rondeller, samgående körfält på motorvägar, automatiserade parkeringssystem. Vår forskning kan potentiellt påverka säkerheten och effektiviteten av intelligenta transportsystem.

Deltagare

Paolo Falcone (kontakt)

Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-03075
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2020-04-22