RF energy harvesting for M2M communication

Målet med förstudien är en projektplan för fortsatt utveckling och verifiering av grafén som ett material för ´energy harvesting´. Självförsörjande system är en tillämpning som är kritisk för framtidens M2M system och där grafén kan spela en central roll. Genom projektet så får grafénforskarna på Chalmers en bättre insyn i industrins behov och en behovsmotiverad bild om 5G och dess utmaningar. Chalmers bidrar med kunskapsutbyte kring grafén för mikrovågstillämpningar. Tillsammans kan vi leda utvecklingen och definiera pot. elektronikprodukter baserade på grafén. Projektet bidrar till en hållbar energilösning för framtida sensornätverk (M2M). Genom en kolbaserad teknik så undviker vi också sällsynta jordartsmetaller. Genom projektet och att knyta industrins och samhällets behov till forskningen så tar vi ett steg närmare en kommersialisering och mognad av grafénteknologin.

Participants

Jan Stake (contact)

Professor at Microtechnology and Nanoscience, Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Andrei Vorobiev

Senior forskare at Microtechnology and Nanoscience, Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Collaborations

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Area of Advance

Nanoscience & Nanotechnology

Area of Advance

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

Innovation and Entrepreneurship

Chalmers Driving Force

National Laboratory in Terahertz Characterisation

Chalmers Research Infrastructure

More information

Latest update

2015-12-04