RF energy harvesting for M2M communication
Research Project, 2015 – 2016

Målet med förstudien är en projektplan för fortsatt utveckling och verifiering av grafén som ett material för ´energy harvesting´. Självförsörjande system är en tillämpning som är kritisk för framtidens M2M system och där grafén kan spela en central roll. Genom projektet så får grafénforskarna på Chalmers en bättre insyn i industrins behov och en behovsmotiverad bild om 5G och dess utmaningar. Chalmers bidrar med kunskapsutbyte kring grafén för mikrovågstillämpningar. Tillsammans kan vi leda utvecklingen och definiera pot. elektronikprodukter baserade på grafén. Projektet bidrar till en hållbar energilösning för framtida sensornätverk (M2M). Genom en kolbaserad teknik så undviker vi också sällsynta jordartsmetaller. Genom projektet och att knyta industrins och samhällets behov till forskningen så tar vi ett steg närmare en kommersialisering och mognad av grafénteknologin.

Participants

Jan Stake (contact)

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

MICHAEL ANDERSSON

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Andrei Vorobiev

Chalmers, Microtechnology and Nanoscience (MC2), Terahertz and Millimetre Wave Laboratory

Collaborations

Ericsson

Stockholm, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-01439
Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Information and Communication Technology

Areas of Advance

Kollberg Laboratory

Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Nanoscience and Nanotechnology

Areas of Advance

Energy

Areas of Advance

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

Publications

More information

Latest update

2021-03-31