RF energy harvesting for M2M communication
Forskningsprojekt, 2015 – 2016

Målet med förstudien är en projektplan för fortsatt utveckling och verifiering av grafén som ett material för ´energy harvesting´. Självförsörjande system är en tillämpning som är kritisk för framtidens M2M system och där grafén kan spela en central roll. Genom projektet så får grafénforskarna på Chalmers en bättre insyn i industrins behov och en behovsmotiverad bild om 5G och dess utmaningar. Chalmers bidrar med kunskapsutbyte kring grafén för mikrovågstillämpningar. Tillsammans kan vi leda utvecklingen och definiera pot. elektronikprodukter baserade på grafén. Projektet bidrar till en hållbar energilösning för framtida sensornätverk (M2M). Genom en kolbaserad teknik så undviker vi också sällsynta jordartsmetaller. Genom projektet och att knyta industrins och samhällets behov till forskningen så tar vi ett steg närmare en kommersialisering och mognad av grafénteknologin.

Deltagare

Jan Stake (kontakt)

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

MICHAEL ANDERSSON

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Andrei Vorobiev

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik

Samarbetspartners

Ericsson AB

Stockholm, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-01439
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Informations- och kommunikationsteknik

Styrkeområden

Kollberglaboratoriet

Infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Nanovetenskap och nanoteknik

Styrkeområden

Energi

Styrkeområden

Innovation och entreprenörskap

Drivkrafter

Publikationer

Mer information

Senast uppdaterat

2021-03-31