RE:Source

Syftet med RE:Source är att öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.

Participants

Britt-Marie Steenari (contact)

Professor at Chemical and Biological Engineering, Nuclear Chemistry

Collaborations

IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Stockholm, Sweden

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

SP Technical Research Institute of Sweden

Boras, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding years 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable Development

Chalmers Driving Force

More information

Latest update

2015-10-29