RE:Source
Research Project , 2015 – 2016

Syftet med RE:Source är att öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.

Participants

Britt-Marie Steenari (contact)

Full Professor at Nuclear Chemistry

Collaborations

IVL Swedish Environmental Research Institute

Stockholm, Sweden

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Stiftelsen Chalmers Industriteknik

Gothenburg, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2018-09-06