RE:Source
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Syftet med RE:Source är att öka ekonomisk och miljömässig hållbarhet inom resurs och avfallshantering och därmed bidra till resurseffektivitet inom näringsliv och samhälle, skapa nya affärsmöjligheter, stärkt konkurrenskraft och möta globala utmaningar.

Deltagare

Britt-Marie Steenari (kontakt)

Professor vid Kärnkemi

Samarbetspartners

Chalmers Industriteknik (CIT)

Gothenburg, Sweden

IVL Svenska Miljöinstitutet

Stockholm, Sweden

Luleå tekniska universitet

Luleå, Sweden

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB

Boras, Sweden

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-06