Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare
Research Project , 2015 – 2016

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Senior Lecturer at Quality Sciences

Patrik Alexandersson

Project Leader at Quality Sciences

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-03610
Funding Chalmers participation during 2015–2016

More information

Latest update

2015-10-30