Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Universitetslektor at Technology Management and Economics, Quality Sciences

Patrik Alexandersson

Projektledare at Technology Management and Economics, Quality Sciences

Funding

VINNOVA

Funding years 2015–2016

More information

Latest update

2015-10-30