Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Universitetslektor vid Quality Sciences

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Quality Sciences

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

More information

Latest update

2015-10-30