Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare
Research Project , 2015 – 2016

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Universitetslektor vid Quality Sciences

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Quality Sciences

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016 with 950,000.00 SEK

More information

Latest update

2015-10-30