Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare
Research Project , 2015 – 2016

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Universitetslektor vid Quality Sciences

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Quality Sciences

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

More information

Latest update

2015-10-30