Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare
Research Project , 2015 – 2016

Description missing.

Participants

Andreas Hellström (contact)

Senior Lecturer at Quality Sciences

Patrik Alexandersson

Project Leader at Quality Sciences

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

More information

Latest update

2015-10-30