Innovations- och förnyelseförmåga inom och mellan vårdgivare
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Beskrivning saknas.

Deltagare

Andreas Hellström (kontakt)

Universitetslektor vid Industriell kvalitetsutveckling

Patrik Alexandersson

Projektledare vid Industriell kvalitetsutveckling

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2015-10-30