Analys av hur en renodlad beställarroll påverkar anläggningsbranschen
Research Project , 2013

Initiativet en Renodlad beställare syftar till att nuvarande förhållningssätt i Trafikverket ska förändras mot att i större utsträckning beställa funktionalitet istället för färdiga tekniska lösningar. Detta ska ge möjligheter till ökad produktivitet, större innovationsgrad och högre effektivitet i anläggningsbranschen då leverantörerna genom detta får möjlighet att ta ett större ansvar för innehållet i sina leveranser. Det medför att Trafikverket kan uppnå bättre resultat, måluppfyllelse och samhällsnytta för skattemedlen och generera mer nytta för kunderna. Samtidigt har Trafikverket som landets största beställare inom anläggningsbranschen också ett ansvar för hur anläggningsbranschen utvecklas. Med anledning av ovan nämnda genomfördes en förstudie: Syftet med uppdraget var att beskriva och öka förståelsen för hur Trafikverkets inriktning mot att vara En renodlad beställare:

• har påverkat anläggningsbranschen hittills.

• bedöms påverka branschens utveckling framöver.

Förstudien har skapat en översiktlig insikt i hur renodlad beställarroll påverkat branschen hittills och hur branschen bedöms påverkas framöver. Det finns enbart indikationer vad det gäller ovan nämnda. Rapporten utgör enbart en förstudie. Det har presenterats ett flertal slutsatser och rekommendationer till fortsatt forskning som Trafikverket behöver utvärdera och ta ställning till.

Participants

Anna Kadefors (contact)

Gästprofessor vid Chalmers, Technology Management and Economics, Service Management and Logistics

Collaborations

Luleå University of Technology

Luleå, Sweden

Lund University

Lund, Sweden

Royal Institute of Technology (KTH)

Stockholm, Sweden

Funding

Swedish Transport Administration

Funding Chalmers participation during 2013

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

Innovation and entrepreneurship

Driving Forces

More information

Latest update

2017-02-08