Autonom omkörning
Research Project , 2015 – 2016

Syftet med detta projekt är att validera algoritmer för autonom omkörning och autonoma filbyten. Målet är att flera alternativa algoritmer ska testas och jämföras med varandra.

Participants

Jonas Sjöberg (contact)

Professor vid Chalmers, Electrical Engineering, Systems and control, Mechatronics

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016 with 500,000.00 SEK

More information

Latest update

2015-11-03