Autonom omkörning

Syftet med detta projekt är att validera algoritmer för autonom omkörning och autonoma filbyten. Målet är att flera alternativa algoritmer ska testas och jämföras med varandra.

Participants

Jonas Sjöberg (contact)

Professor vid Electrical Engineering, Reglerteknik, automation och mekatronik, Mechatronics

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2016

More information

Latest update

2015-11-03