Autonom omkörning

Syftet med detta projekt är att validera algoritmer för autonom omkörning och autonoma filbyten. Målet är att flera alternativa algoritmer ska testas och jämföras med varandra.

Participants

Jonas Sjöberg (contact)

Professor at Signals and Systems, Mechatronics

Funding

VINNOVA

Funding years 2015–2016

More information

Latest update

2015-11-03