Autonom omkörning
Forskningsprojekt , 2015 – 2016

Syftet med detta projekt är att validera algoritmer för autonom omkörning och autonoma filbyten. Målet är att flera alternativa algoritmer ska testas och jämföras med varandra.

Deltagare

Jonas Sjöberg (kontakt)

Professor vid Chalmers, Elektroteknik, System- och reglerteknik, Mekatronik

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2016

Mer information

Senast uppdaterat

2015-11-03