Etablera närodlad textil i Sverige
Research Project , 2015 – 2018

Syfte: Utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige genom att, på övergripande nivå, skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, samt genom att ta fram enskilda exempel till proof-of-concept. Mål -Åstadkomma övertygande proof-of-concept samt påvisa nya framgångsrika arbetssätt -Genom kunskapsplattformen identifiera värdekedjor med potential, framgångsfaktorer i arbetssätt, initiera ny samverkan utanför projektet -Illustrera global marknadspotential och etablera kunskap för ökad innovationsförmåga.

Participants

Merima Hasani (contact)

Associate Professor at Forest Products and Chemical Engineering

Collaborations

Swerea

Kista, Sweden

Funding

VINNOVA

Project ID: 2015-03991
Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-06-05