Etablera närodlad textil i Sverige
Research Project , 2015 – 2018

Syfte: Utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige genom att, på övergripande nivå, skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, samt genom att ta fram enskilda exempel till proof-of-concept. Mål -Åstadkomma övertygande proof-of-concept samt påvisa nya framgångsrika arbetssätt -Genom kunskapsplattformen identifiera värdekedjor med potential, framgångsfaktorer i arbetssätt, initiera ny samverkan utanför projektet -Illustrera global marknadspotential och etablera kunskap för ökad innovationsförmåga.

Participants

Merima Hasani (contact)

Associate Professor at Forest Products and Chemical Engineering

Collaborations

Swerea IVF AB

Mölndal, Sweden

Funding

VINNOVA

Funding Chalmers participation during 2015–2018

Related Areas of Advance and Infrastructure

Sustainable development

Driving Forces

More information

Latest update

2019-06-05