Etablera närodlad textil i Sverige
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Syfte: Utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige genom att, på övergripande nivå, skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, samt genom att ta fram enskilda exempel till proof-of-concept. Mål -Åstadkomma övertygande proof-of-concept samt påvisa nya framgångsrika arbetssätt -Genom kunskapsplattformen identifiera värdekedjor med potential, framgångsfaktorer i arbetssätt, initiera ny samverkan utanför projektet -Illustrera global marknadspotential och etablera kunskap för ökad innovationsförmåga.

Deltagare

Merima Hasani (kontakt)

Docent vid Skogsindustriell kemiteknik

Samarbetspartners

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-05