Etablera närodlad textil i Sverige
Forskningsprojekt , 2015 – 2018

Syfte: Utveckla området kring non-woven och textila material i Sverige genom att, på övergripande nivå, skapa en kunskapsplattform för ny branschöverskridande samverkan och nya affärsmodeller, samt genom att ta fram enskilda exempel till proof-of-concept. Mål -Åstadkomma övertygande proof-of-concept samt påvisa nya framgångsrika arbetssätt -Genom kunskapsplattformen identifiera värdekedjor med potential, framgångsfaktorer i arbetssätt, initiera ny samverkan utanför projektet -Illustrera global marknadspotential och etablera kunskap för ökad innovationsförmåga.

Deltagare

Merima Hasani (kontakt)

Docent vid Skogsindustriell kemiteknik

Samarbetspartners

Swerea

Kista, Sweden

Finansiering

VINNOVA

Projekt-id: 2015-03991
Finansierar Chalmers deltagande under 2015–2018

Relaterade styrkeområden och infrastruktur

Hållbar utveckling

Drivkrafter

Mer information

Senast uppdaterat

2019-06-05