Merima Hasani

Docent vid Chalmers, Kemi och kemiteknik, Kemiteknik, Kemisk reaktionsteknik

Merima Hasani disputerade med avhandlingen "Chemical modification of cellulose: New possibilities of some classical routes" inom ramen för Avancell, Fibertekniskt Centrum (ett samarbete mellan Chalmers tekniska högskola, Södra Cell, Tetra Pak och Korsnäs) i oktober 2010. Hennes postdoc projekt fokuserar på utveckling av metoder för kemisk modifiering av cellulosa i vatten.

Källa: chalmers.se

Visar 22 publikationer

2019

Differences in Swelling of Chemical Pulp Fibers and Cotton Fibers - Effect of the Supramolecular Structure

Anna Palme, Fredrik Aldaeus, Tomas Larsson et al
BioResources. Vol. 14 (3), p. 5698-5715
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2018

The CO2 capturing ability of cellulose dissolved in NaOH(aq) at low temperature

Maria Gunnarsson, Diana Bernin, Åsa Östlund et al
Green Chemistry. Vol. 20 (14), p. 3279-3286
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

About structural changes of lignin during kraft cooking and the kinetics of delignification

Cecilia Mattsson, Merima Hasani, Binh Dang et al
Holzforschung. Vol. 71 (7-8), p. 545-553
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

The sorption of monovalent cations onto wood flour and holocelluloses of Norway spruce: molecular interactions during LiCl impregnation

Reddysuresh Kolavali, Merima Hasani
Holzforschung. Vol. 71 (5), p. 373-381
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Chemisorption of air CO2 on cellulose: an overlooked feature of the cellulose/NaOH(aq) dissolution system

Maria Gunnarsson, Hans Theliander, Merima Hasani
Cellulose. Vol. 24 (6), p. 2427-2436
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2017

Hydrothermal pretreatment of wood by mild steam explosion and hot water extraction

Joanna Wojtasz-Mucha, Merima Hasani, Hans Theliander
Bioresource Technology. Vol. 241, p. 120-126
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2016

Nanocellulose in biocomposites

Karin Sahlin, Tobias Moberg, Lilian Forsgren et al
Proc Materials for Tomorrow 2016, p. Nr 41-
Poster (konferens)
2016

The sorption of monovalent cations onto norway spruce: Model studies using wood flour and LiCl solution

Reddysuresh Kolavali, Merima Hasani, Hans Theliander
Journal of Wood Chemistry and Technology. Vol. 37 (2), p. 110-123
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2015

Erratum: Cationic surface functionalization of cellulose nanocrystals (Soft Matter (2008) 4 (2238-2244))

Merima Hasani, E.D. Cranston, Gunnar Westman et al
Soft Matter. Vol. 11 (37), p. 7440-
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2014

Analyses of wood components in mild steam explosion liquors from spruce

Kerstin Jedvert, Merima Hasani, T. Wells et al
Nordic Pulp and Paper Research Journal. Vol. 29 (4), p. 557-566
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Nano-cellulosic materials: The impact of water on their dissolution in DMAc/LiCl

Merima Hasani, U. Henniges, Alexander Idström et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 98 (2), p. 1565-1572
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2013

Electron Beam Irradiation of Cellulosic Materials-Opportunities and Limitations

U. Henniges, Merima Hasani, A. Potthast et al
Materials. Vol. 6 (5), p. 1584-1598
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Molecular characterization of hydrolyzed cationized nanocrystalline cellulose, cotton cellulose and softwood kraft pulp using high resolution 1D and 2D NMR

Hanna de la Motte, Merima Hasani, Harald Brelid et al
Carbohydrate Polymers. Vol. 85 (4), p. 738-746
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2011

Self-crosslinking of 2-hydroxypropyl-N-methylmorpholinium chloride cellulose fibres

Merima Hasani, Gunnar Westman
Cellulose. Vol. 18 (3), p. 575-583
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2009

Cationization of Cellulose by Using N-Oxiranylmethyl-N-Methylmorpholinium Chloride and 2-Oxiranylpyridine as Etherification Agents

Merima Hasani, Gunnar Westman, A. Potthast et al
Journal of Applied Polymer Science. Vol. 114 (3), p. 1449-1456
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Cationic surface functionalization of cellulose nanocrystals

Merima Hasani, Emily D. Cranston, Gunnar Westman et al
Soft Matter (4(11)), p. 2238-2244
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2008

Synthesis, antitumor evaluation and DNA binding studies of novel amidino-benzimidazolyl substituted derivatives of furyl-phenyl- and thienyl-phenyl-acrylates, naphthofurans and naphthothiophenes

Marijana Hranjec, Kristina Starcevic, Ivo Piantanida et al
European Journal of Medicinal Chemistry (43(12)), p. 2877-2890
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2007

New coupling reagents for homogeneous esterification of cellulose

Merima Hasani, Gunnar Westman
Cellulose. Vol. 14 (4), p. 347-356
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

Comparing mono- and divalent DNA groove binding cyanine dyes--Binding geometries, dissociation rates, and fluorescence properties

Maja Eriksson, Fredrik Westerlund, Merima Mehmedovic et al
Biophysical Chemistry. Vol. 122 (3), p. 195-205
Artikel i vetenskaplig tidskrift
2006

New wood fiber-based products through alteration of kraft pulp characteristics

Margareta Söderqvist-Lindblad, Johannes Bogren, Harald Brelid et al
Workshop on Chemical Pulping Processes, November 14-15
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)
2005

Time-resolved electrophoretic analysis of mobility shifts for dissociating DNA ligands

M. Eriksson, Merima Hasani, Gunnar Westman et al
Electrophoresis. Vol. 26 (3), p. 524-532
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Spara referenser

Om du har installerat Zotero eller Mendeley på din dator kan du direkt ta ut referenser från de publikationer du ser i listan.

Du laddar ner dessa pluginer här:
Zotero
Mendeley

Visar 5 forskningsprojekt

2020–

Development of resource-efficient chemical processes, part 2

Hans Theliander Kemisk reaktionsteknik
Merima Hasani Kemisk reaktionsteknik
Tuve Mattsson Kemisk reaktionsteknik
Anders Åkesjö Kemisk reaktionsteknik
Huyen Lyckeskog Kemisk reaktionsteknik
Chalmers

2019–2023

Biokemisk omvandling av bark

Johan Larsbrink Industriell bioteknik
Amanda Sörensen Ristinmaa Unknown organization
Merima Hasani Kemisk reaktionsteknik
Energimyndigheten

2017–2021

Ett nygammalt upplösningskoncept för cellulosa med nyupptäckt styrka - kall NaOH(aq) med CO2 som derivatiseringsresurs

Merima Hasani Skogsindustriell kemiteknik
Beatrice Swensson Kemisk reaktionsteknik
Anette Larsson Anette Larsson Group
Formas

2015–2018

Etablera närodlad textil i Sverige

Merima Hasani Skogsindustriell kemiteknik
VINNOVA

2013–2016

Avancell - Vedbaserad Cellulosatextil

Gunnar Westman Organisk kemi
Hans Theliander Skogsindustriell kemiteknik
Lars Nordstierna Teknisk ytkemi
Merima Hasani Skogsindustriell kemiteknik
Södra

Det kan finnas fler projekt där Merima Hasani medverkar, men du måste vara inloggad som anställd på Chalmers för att kunna se dem.